Foto

Het wonder
van het leven

U bent directeur of leerkracht

en zoekt een degelijke relationele

en seksuele vorming voor uw leerlingen?

Foto

Het wonder van het leven

Relaties, ontwikkelende vruchtbaarheid en seksualiteit zijn een groeiend deel van de leefwereld van tieners. Het belang van een goede opvoeding daaromtrent is niet te onderschatten. Duurzame relatievorming en een zinvolle seksualiteitsbeleving zullen voor een groot deel het verdere leven en geluk van uw leerlingen bepalen.

Gezin & Leven trekt al meer dan 20 jaar naar scholen in heel

Vlaanderen met een professioneel voorlichtingsprogramma: 

Het wonder van het leven.
​Het is een concrete, toegankelijke en aangename vorming voor jongeren van de derde graad van het lager onderwijs.

De inhoud van de voordracht is gebaseerd op de katholieke leer en moraal.

Juf Joke:
​Een prachtige film, levensecht materiaal,
goede opbouw met mooie vergelijkingen.
​De spreker weet de leerlingen te motiveren.
​Hartelijk dank voor de diepgaande uiteenzetting.

De vorming

De leerlingen worden aangesproken met respect, zachtheid en humor. Hun reacties achteraf zijn steeds enthousiast en leerkrachten geven aan dat hun vragen beantwoord zijn en de les voor hen deugddoend, leuk en interessant was.

Bij de onderwerpen hoort een beeldrijke presentatie met o.a.:

  • modellen van baarmoeders met het ongeboren leven
    in verschillende stadia
  • geanimeerde 3D-computerfoto’s en filmpjes
  • ​gebruik van nieuwe media.

Juf Maaike:
​Zelfs als leerkracht hing ik aan jouw lippen.

Foto

​De inhoud van de vorming

​De thema’s die aan bod komen zijn
vruchtbaarheid, puberteit, relaties en seksualiteit


De bedoeling is de leerlingen voor te bereiden
om op een verantwoorde manier om te gaan
met relaties en seksualiteit en hen weerbaar te maken
​tegen de mogelijke risico’s.
Uitgebreide aandacht voor het wonder
dat hun eigen leven zelf is en de waarde van
​unieke relaties laten dit respect ontluiken.
Daarbij wordt ook de levensbeschouwelijke
dimensie aangeraakt, steeds met respect en in dialoog.
Onze expertise bouwt voort op ruim 20 jaar ervaring.

De duur van de vorming:
​het minimumprogramma vereist 3 lesuren.
​Wat meer tijd is altijd welkom.


Foto

Meester Maarten:
De leerlingen waren van het begin tot het einde geboeid.
​Voor herhaling vatbaar!

Foto

  Praktisch

​          en verduistering aanwezig zijn.

  • De vorming is gratis.
  • Gelieve tijdig te reserveren.
  • Graag ook aangeven of er een beamer, scherm