Foto

De visie achter
het wonder van het leven

Foto

​Tienerdromen en de botsing met de realiteit

Foto

​​De dromen van jonge tieners over relaties: ze zijn aandoenlijk, oprecht en kostbaar. Op deze leeftijd zijn de prinses en de ridder ergens in het kasteel van hun fantasie gaan slapen. Nu staat een jongen of meisje op dat met tederheid zijn of haar geliefde wil omarmen in een warm nestje. Zelfs de zorg voor kindjes is bij sommigen al gewekt. Het is voor hen bijzonder als volwassenen dan mee koesteren wat voor hen zo kostbaar is.

Zeker, vele tieners vandaag zijn getekend door de pijn van echtscheiding en twijfelen aan de waarde van trouw of zijn bang voor engagement. Het beeld van anderen wordt dan weer gevormd door diverse media die (naast degelijke opvoedkundige informatie) ook waarden als uiterlijke schoonheid, vluchtig plezier, rijkdom of prestatie op een eenzijdige manier meegeven.

​Deze prikkels hebben duidelijk een effect op de beeldvorming van tieners, al komen hun dromen van nog zo diep, vanuit het wezen van de mens. Deskundigen zien bij deze leeftijdsgroep diverse misvattingen die hun zelfbeeld ernstig vertekenen en het opbouwen van een gezonde relatie bemoeilijken. Hun dromen worden soms een nachtmerrie.

Versterken van positieve waarden

​Met de presentatie het wonder van het leven wordt enerzijds getracht te versterken wat er aan positieve waarden leeft in de tiener. Anderzijds wordt er informatie aangeboden die hen voorzichtig en weerbaar moet maken in het omgaan met de gevaren. Het is onze zorg dat deze tieners doorheen een moeilijke levensfase geraken en erkenning krijgen voor hun verlangens en moeilijkheden.
Onder meer door aan te sluiten bij hun dromen, door het vertellen van levensverhalen of door een video over de ontwikkeling van het leven in de moederschoot wakkeren we de positieve waarden aan. Verwondering over het ontstaan van het leven en bewondering van het schone en goede zijn belangrijke impulsen om een waarachtig beeld over het leven, relaties en seksualiteit te laten ontwikkelen en verdiepen. Wat leeft in het hart van de jongere wordt aangeraakt en aangewakkerd.

Naast de focus op basiswaarden komt ook heel wat concrete informatie aan bod waar de zoekende pubers in wording mee aan de slag kunnen. We behandelen de menstruatie, vruchtbaarheid, diverse lichaamsveranderingen, puistjes…
​Een cursus eerste hulp voor pubergevallen, als het ware.

Foto

​Waarschuwen voor misvattingen en gevaren

Foto

​De laatste decennia is er een verschuiving gaande op gebied van seksualiteit en duikt de mening op dat alles kan als er maar wederzijdse toestemming is en plezier aan wordt beleefd. Hoewel volwassenen daar normaal de gevaren van inzien, is dit voor jongeren moeilijker.

Het gaat niet slechts over de gevaren van SOA’s of onverwachte zwangerschap, die op zich ernstig zijn. Het gaat ook over kwetsuren door relatiebreuken, over het aanleren van slechte gewoonten en verslavingen, en over blijvende moeilijkheden in de latere relatievorming.

​Het gaat in de kern om een misvatting die seksualiteit loskoppelt van de relatie en van het aspect van voortplanting, waar het onlosmakelijk mee verbonden is en haar diepste vreugde in vindt. 

​Een duurzame relatie als basis
​voor seksualiteit

​Het verlangen geliefd te zijn en het verlangen lief te hebben worden niet vervuld door vluchtige seksuele contacten, integendeel. Liefde ontplooit zich in een duurzame relatie, zoals in vriendschap of het huwelijk.
Het huwelijk is, naast de bezegeling van dat engagement, dan weer de stabiele basis voor de opvoeding van kinderen. Daarom benadrukken we dat seksualiteit daar haar volwaardige plaats heeft.
De trouw die man en vrouw elkaar beloven in goede en kwade dagen biedt het veilig nest waarin een kind kan opgroeien en de veilige haven waaruit zijn zelfstandigheid zich kan ontplooien. Het menselijke verlangen naar seksuele gemeenschap en de drijfveer om voor kinderen te zorgen kunnen zich in zo’n stabiele relatie veilig ontplooien, in bewondering voor het wonder van het leven. Vanuit zo’n geest kan seksuele eenwording in blijvende vreugde beleefd worden. Daarvoor staat de liefde garant.
We ontkennen niet de moeilijkheden die in relaties kunnen optreden.
​We willen echter voeding bieden voor de droom van jongeren te midden een gekwetste wereld. Dat ook zij vreugde mogen beleven aan het wonder van het leven!

Foto